พวกมองโกลทำการบุกเมืองตะโก้งแตก

โดยในปีคริสต์ศักราช1278 จึงส่งแม่ทัพนำกองทัพไปที่ป้อมปราการที่ชายแดนกองหนึ่งอีกอีกกองหนึ่งส่งไปยังป้อมกองซินชายแดนอย่างไรก็ดีพวกมองโกลก็ยังไม่พร้อมจน5ปีร่วงไปแล้วในระหว่างนั้นกษัตริย์พม่าส่งพระโอรส3พระองศ์ลงไปยังพม่าตอนล่าง

การบุกเมืองตะโก้งแตก เพื่อป้องกันมอญไม่ให้กบฏและเพื่อป้องกันไม่ให้พม่าตอนล่างจากพวกมองโกลหากกรุงพุกามแตกแม้ว่าพวกมองโกลจะดูสงบลงแต่พวกไทยหาเป็นเช่นนั้นไม่ พวกไทยที่รุกรานไปปะทะกับทหารพม่าเนืองๆทหารพม่าป้องกันตัวด้วยการติดตามผู้รุกรานไปยังดินแดนมองโกล

ส่วนในตระนาวสีพวกมอญได้ก่อการกบฏขึ้นในปีคริสต์ศักราช1283 กองทัพใหญ่ของพวกมองโกลรวมด้วยทหารไทยที่มาเสี่ยงโชคเข้ามายังดินแดนพม่าและเข้าโจมตีป้อมซองยานแตกและอีกสัปดาห์นึงต่อมาป้อมกองสินก็แตกพร้อมด้วยทหารอีกหมื่นคนที่ถูกฆ่าตาย

นอกจากนี้แม่ทัพพม่า2คนรวมไพรพลที่เหลือถอยกลับไปหวังไปยึดที่มั่นที่กรุงพุกามแต่ในขณะนั้นพระเจ้านรสีหบดีเสียกำลังใจแล้วจึงรีบหนีลงมาตามแม่น้ำอิรวดีการกระทำอันขี่ขาดเช่นนี้ทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักในพงศาวดารต่อมาว่า กษัตริย์ผู้หนีจีนแม่ทัพใหญ่ถูกฆ่าตายในการรบ

ข่าวการตายของแม่ทัพพร้อมด้วยกษัตริย์จากกรุงพุกามทำให้กองทหารพม่าหวาดกลัวระส่ำระสายในวาระนี้ทางเข้าเมืองพุกามมก็เปิดอย่างสะดวกอย่างไรก็ดีพวกกมองโกลยังรีรอที่จะติดตามกองทัพพม่าไปยังกรุงพุกามเพราะอากาศแถบลุ่มแม่น้ำอิรวดีร้อนและชื้นเกินไปสำหรับชาวมองโกล

กองทัพมองโกลก็เสียหายอยู่มากแม้จะน้อยกว่ากองทัพพม่าก็ตามยังกว่านั้นกองทัพมองโกลอยู่ห่างจากฐานทัพที่มลฑณยูนานมากหากเดินทางลงใต้ไปอีกก็เท่ากับว่าเปิดโอกาสให้ทหารพม่าโจมตีแบบกองโจรได้ง่ายเข้าดังนั้นพวกมองโกลจึงส่งทูตไปยังพุกามอีกบังคับให้กษัตริย์ยอมแพ้

แต่ก็ไม่พบกษัตริย์ในระหว่างนั้นแม่ทัพนายกองพม่าแม้จะถูกกษัตริย์ทอดทิ้งไปแล้วก็รวมกำลังกันที่เมืองตะโก้งซึ่งเป็นป้อมแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่แต่กองทัพขาดอาวุธและเสียกำลังใจและในปีคริสต์ศักราช1284เมื่อพวกมองโกลไม่ได้รับการติดต่อจากกษัตริย์อีกเลย

จึงเปิดการโจมตีอย่างรุนแรงเมืองตะโก้งแตกอย่างรวดเร็วและลมมรสุมที่เกิดขึ้นเผอิญกรีดขวางพวกมองโกลไม่ให้เขากรุงพุกามพวกมองโกลเห็นว่าพวกพม่าหมดกำลังที่จะต่อต้านแล้วจึงประกาสรวมเอาพม่าตอนบนเข้าเป็นมลฑณใหม่ของจีนขนานนามว่ามลฑณพม่าที่กรุงตะโก้งเป็นเมืองหลวงพระเจ้านรสีหบดีทรงทราบว่าทูตมองโกลไม่พบพระองค์ที่กรุงพุกาม

 

สนับสนุนโดย.  สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ