สิ่งมหัศจรรย์ที่น่าสะพรึง

สวยลอยแห่งบาบิโลน สิ่งมหัศจรรย์ที่น่าสะพรึง

สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน หรือ HANGING GARDENS OF BABYLON น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักที่ตั้งของสวนลอยแห่งนี้อยู่ที่ประเทศอิรัก กรุงแบกแดด กลางทะเลทรายริมแม่น้ำยูเฟรติส ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ซึ่งในปัจจุบันในเสื่อพังทลายไปหมดแล้ว เหลือไว้แต่เพียงเรื่องเล่าขานเท่านั้นในอดีตตามประวัติศาสตร์เล่าขานกันว่า สร้างในสมัยพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ที่ 2แห่งกรุงบาบิโลเนีย เพื่อให้พระมเหสีเซมีรามีส พักผ่อนหย่อนใจตามประวัติเล่าว่าสร้างขึ้นประมาณ 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช กินขนาดใหญ่ถึง 400ตารางฟุต สูง 75 ฟุต กันเลยทีเดียว ซึ่งมีตำนานเล่าขานถึงสวนแห่งนี้มากมาย
ทั้งว่าเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษสมัยก่อนเคยเป็นหอคอยสูงของมนุษย์ที่ใช้หลบภัยน้ำท่วมโลกแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนทางวิทยาศาสตร์ว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนลอยฟ้ามาก่อนจริงหรือไม่ หรือสร้างไว้เพื่อเหตุใด ที่พอจะทราบก็เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

ความสวยงาม และแสดงถึงความเกรียงไกรในยุคบาบิโลนเท่านั้นเอง
อย่างไรก็ตามก็มีบางแหล่งข้อมูลบอกว่าเดิมที บาบิโลนเป็นนครของชาวเซไมท์

ที่อยู่ในบริเวณตอนใต้ของ เมโสโปเตเมีย 2350 ปีก่อนคริสต์ศักราชและพัฒนาเมืองจนใหญ่โตสวยงามมีหอคอย มีกำแพงกั้นเมืองยาวและยิ่งใหญ่มากถึงขนาดให้รถศึกเทียมม้า 4 ตัววิ่งรอบกำแพงเมืองได้เลย
เพื่อเอาไว้ตรวจตราความสงบเรียบร้อย และป้องกันภัยที่จะมารุกรานเมืองแต่ก็ยังไม่มีใครสรุปในข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วสูงแค่ไหนกันแน่และกว้างเท่าใดกันแน่
บางตำนานก็กล่าวว่าสวนบาบิโลนนี้เป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าที่มาจากจินตนาการของ
นักเขียนชาวกรีกและโรมันแต่เพียงเท่านั้น
ซึ่งเรื่องเล่านี้เปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ของสวนลอยบาบิโลนแห่งนี้เท่ากับวิหารของเทพซุสกันเลยทีเดียว
ตำนานเล่าว่าสวนแห่งนี้อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ พฤกษาชาติ นานาพันธุ์
เพื่อให้ความร่มรื่นและชุ่มชื้น เปรียบดั่งสรวงสวรรค์ท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนจัด

พ่อค้าแม่ค้า ผู้คนสัญจรที่ผ่านไปมาสามารถมองเห็นสวนนี้แต่ระยะไกล
และมาพักผ่อนพึ่งพิงให้หายเหนื่อยก่อนเดินทางต่อได้เป็นอย่างดี