เส้นแบ่งมหาสมุทร 

          เส้นแบ่งมหาสมุทร  เมื่อพูดถึงมหาสมุทรนั้น มันก็คือท้องทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นเอง โดยมหาสมุทรนั้นจะมีความกว้างใหญ่มากกว่าท้องทะเลเป็นอย่างมากเลยทีเดียว  อย่างไรก็ตามเพื่อนๆรู้กันหรือไม่ว่ามหาสมุทรนั้นมันไม่ได้เป็นผืนเดียวกันแต่มันสามารถแบ่งแยกออกจากกันโดยสมบูรณ์ 

ซึ่งเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยทีเดียว  ซึ่งแน่นอนว่าบางแห่งนั้นจะมีจุดเชื่อมโยงถึงกัน   อย่างเช่นมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทร

  ซึ่งทั้งสองมหาสมุทรนี้มันจะมีการเชื่อมโยงให้มาบรรจบกันที่ช่องแคบเล็กๆ โดยช่องแคบดังกล่าวนั้นมีความกว้างแค่ประมาณ 800 กิโลเมตร เพียงเท่านั้น   

           อย่างไรก็ตามหลายคนคงคิดว่าการที่มหาสมุทรทั้งสองมหาสมุทรนั้นมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันนั้นน้ำในมหาสมุทรมันน่าจะผสมปนเปกันจนเรา

ไม่สามารถแยกด้วยตาเปล่าได้ว่าอันไหนเป็นน้ำของมหาสมุทรแปซิฟิกหรือน้ำอันไหนเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกแต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถที่จะสามารถเห็นความแตกต่างหรือเส้นแบ่งของมหาสมุทรได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว

ดยวิธีการที่เราจะเห็นความแตกต่างนั้นเราสามารถที่จะมองเห็นการผสมของมหาสมุทรปะปนกันเพียงแค่เส้นบางๆเท่านั้นในแผนที่

          สำหรับในความเป็นจริงนั้นเราสามารถมองเห็นเส้นแบ่งของมหาสมุทรได้จากสีของน้ำในมหาสมุทรนั้นซึ่ง  ufabet   สีของน้ำมหาสมุทรแต่ละแห่งนั้นจะมีสีที่แตกต่างกันออกไปโดยเมื่อถึงเขตที่ทั้งสองมหาสมุทรบรรจบกัน สีของน้ำในมหาสมุทรมันจะมาชนกันทำให้เราเห็นถึงเส้นแบ่งเขตของมหาสมุทรทั้ง 2 แห่งได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว

        นอกจากนี้คุณยังสามารถทดลองตามหลักของวิทยาศาสตร์ได้ด้วยการตักน้ำจากมหาสมุทรทั้งสองแห่งนั้นมาใส่ในภาชนะเดียวกัน คุณก็จะสามารถเห็นถึงความแตกต่างของสีของน้ำในมหาสมุทรทั้ง 2 แห่งได้เป็นอย่างดี        

          นอกจากนี้น้ำในมหาสมุทรแต่ละแห่งนั้นจะมีความหนาแน่นและความตึงรวมถึงความเค็มของในมหาสมุทรที่แตกต่างกันซึ่งมันส่งผลทำให้น้ำแต่ละแห่งนั้นมันไม่สามารถนำมาผสมรวมกันได้นั่นเอง 

          สำหรับเส้นแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงแค่ในมหาสมุทรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่แหล่งน้ำแหล่งอื่นๆอย่างเช่นในแม่น้ำลำคลองเองซึ่งถ้ามีแม่น้ำหลายสายมาบรรจบกันก็จะสามารถเห็นเส้นแบ่งได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าแม่น้ำทั้ง 2 สายนั้นสีของแม่น้ำนั้นแตกต่างกันอย่างเช่นแม่น้ำสายหนึ่งสีใสในขณะที่อีกฝ่ายนึงสีขุ่นคุณก็จะเห็นเวลาที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกันได้นั่นเอง 

      สำหรับการเชือมโยงกันของน้ำในมหาสมุทรและในแม่น้ำลำคลองที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านี้ เป็นหลักการเบื้องต้นของวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ชื่อ เฮโลคลาย นั่นเอง