ความคล้ายคลึงกันที่พบระหว่างวัฒนธรรมของเกาหลี

ความคล้ายคลึงกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมณีปุระ ประเทศอินเดีย เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเดลีในปี 2555 เธอเคยทำงานในเดลีในฐานะอาจารย์รับเชิญที่มหาวิทยาลัยเดลีและเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคนิคอุตตรประเทศก่อนเข้าร่วมมหาวิทยาลัยมณีปุระ

เธอมีประสบการณ์ในการสอนภาษาศาสตร์ การสื่อสารระดับมืออาชีพ และภาษาเกาหลี งานวิจัยที่เธอสนใจ ได้แก่ การสอนและการเรียนรู้ภาษาเกาหลี, จิตวิทยาภาษาศาสตร์, เอกสารประกอบภาษา เธอยังทำงานเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีและภาษามณีปุรีที่เปรียบเทียบกันอีกด้วย

พยายามเน้นถึงความสำคัญของแนวคิดทางวัฒนธรรมในขณะที่สอนการเรียนรู้ภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ

การรวบรวมคุณสมบัติบางอย่างที่คล้ายคลึงกันที่พบในทั้งวัฒนธรรมเกาหลีและ Meitei เป็นผลมาจากกระบวนการสอนวัฒนธรรมเกาหลีอย่างต่อเนื่องแก่นักเรียนของ B.A. (เกียรตินิยม) ภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัยมณีปุระ

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างของแนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลีเพื่อให้การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีมีความหมาย

บทบาทของวัฒนธรรมในการเรียนรู้ภาษา แน่นอนว่าในการเรียนรู้ภาษานั้นก็เพื่อการสื่อสารเพื่อตอบสนองการพูดคุยให้สามารถพูดคุยได้อย่างเปิดใจและตรงไปตรงมา ทุกชุมชนล้วนมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ

ภาษามีส่วนช่วยในด้านการสื่อสารของวัฒนธรรมใด ๆ พึงระลึกว่าการสื่อสารเกิดขึ้นในรูปแบบวาจาและอวัจนภาษา นี่หมายความว่าทั้งภาษาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ดังนั้นภาษาจึงไม่สามารถสอนโดยแยกจากกันเพราะภาษามีที่นั่งในวัฒนธรรม โดย  ufabet บาคาร่า    แนวคิดทางภาษาศาสตร์จำนวนมากมาพร้อมกับความหมายแฝงทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแง่มุมที่ไม่ใช่คำพูดของการแสดงออก เช่น รูปแบบการสื่อสารแบบพาราลิงจิสติกส์

ในความเป็นจริงการสื่อสารของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านรูปแบบที่ไม่ใช่คำพูดเมื่อเทียบกับรูปแบบคำพูดหรือคำพูด บางครั้งอาจเป็นกรณีที่แนวคิดทางวัฒนธรรมหนึ่งในภาษาหนึ่งอาจไม่แสดงออกด้วยวาจาในอีกภาษาหนึ่ง

ดังนั้นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการเปรียบเทียบวัฒนธรรมพื้นเมืองของผู้เรียนและวัฒนธรรมเป้าหมายจึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในพื้นที่เพื่อให้ผู้เรียนซึมซับคำศัพท์ที่สำคัญของวัฒนธรรมเป้าหมายได้ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจไม่ใช่เพียงในเรื่องของภาษาเท่านั้น

แต่ยังเข้าถึงทุกสิ่งที่เป็นชนชาตินั้นๆได้อย่างมากขึ้น ความสำคัญของการเรียนรู้แนวคิดทางวัฒนธรรมในขณะที่เรียนภาษาเกาหลี การเรียนรู้ภาษาใหม่จะแนะนำวัฒนธรรมของภาษาใหม่โดยอัตโนมัติตั้งแต่บทเรียนแรก

มันกลายเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแนะนำความแตกต่างพื้นฐานทั้งหมดของวัฒนธรรมเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือลดข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากผู้เรียนในขณะที่เรียนภาษาใหม่ ต่อไปนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมบางส่วนซึ่งสอนตั้งแต่บทเรียนเริ่มต้น