วัดป่าดาราภิรมย์  จังหวัดเชียงใหม่ 

     วัดป่าดาราภิรมย์ สำหรับประวัติความเก่าแก่และความเป็นมาของวัดที่เราจะมีการพูดถึงกันในวันนี้เป็นหวัดอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมซึ่งวัดดังกล่าวนั้นมีชื่อเรียกว่าวัดป่าดาราภิรมย์   

สำหรับวัดแห่งนี้นั้นบอกได้เลยว่ามีสถาปัตยกรรมที่งดงามและแปลกตาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอุโบสถซึ่งถ้าหากได้มาเห็นจะรู้เลยว่ามีการสร้างอย่างประณีตงดงามโดยใช้ศิลปะในการก่อสร้างในรูปแบบของล้านนา 

          แต่เดิมวัดป่าดาราภิรมย์แห่งนี้ไม่ได้เป็นวัดมาก่อนที่นี่นั้นเคยเป็นสถานที่รกร้างว่างเปล่าหรืออาจจะได้ว่าที่นี่นั้นเคยเป็นป่าช้าร้างมาก่อนหลังจากนั้นได้มีพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งซึ่งก็คือพระอาจารย์มั่นภูริทัตมหาเถระนั่นเองโดยพระอาจารย์มั่นได้เดินทางมายังป่าช้าร้างแห่งนี้

เพื่อมาวิปัสสนากรรมฐานเจริญสมณธรรม    รวมถึงการทำอธิษฐานภาวนาซึ่งระหว่างที่พระอาจารย์มั่นวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่ป่าช้าร้างแห่งนี้นั้นก็บังเอิญว่าในช่วงนั้นได้มีคณะพุทธบริษัทกลุ่มหนึ่งเดินทางมาพบเข้าแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวของพระอาจารย์มั่น

         ดังนั้นจึงได้รวมตัวกันสร้างเสนาสนะรวมถึงศาลาและกุฏิถวายให้กับพระอาจารย์มั่นได้ใช้เป็นสถานที่ในการวิปัสสนากรรมฐานหลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอุโบสถรวมถึงวิหารเจดีย์ต่างๆแล้วก็มีการตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าวัดป่าวิเวกจิตตารามหรือคนสมัยโบราณนั้นมักจะมีการเรียกว่าวัดป่าแม่ริมหรือบางคนก็จะเรียกว่าวัดป่าเลไลยก์นั่นเอง 

        อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าวัดแห่งนี้นั้นมีพื้นที่อยู่ติดกับตำหนักดาราภิรมย์ในสมัยต่อมาในยุคของทายาทของพระยาพระเจ้าดารารัศมีจึงได้มีการบริจาคพื้นที่บางส่วนซึ่งเป็นสวนให้กับทางวัดโดยถวายเป็นที่ดินเพื่อให้ทางวัดนั้นใช้เป็นที่ก่อสร้างโบสถ์วิหารต่างๆเพิ่มเติมซึ่งบริเวณที่มีการถวายพื้นที่ให้กับวัดนั้นเป็นที่ดินของเขตพระราชฐานด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็ได้มีการพระราชทานนามวัดใหม่จากเดิมชื่อวัดป่าวิเวกสิตารามก็กลายมาเป็นวัดป่าดาราภิรมย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั้นเอง 

           ภายในบริเวณวัดป่าดาราภิรมย์นั้นจะเห็นได้ว่ามีพระธาตุเจดีย์รวมถึงมีพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนเชียงตุงรวมถึงพระพุทธรูปสมัยศิลปะสุโขทัยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดที่ประดิษฐานอยู่โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปเก็บไว้ในพระอุโบสถซึ่งจะเห็นได้ว่ามีพระสยามภูมิโลกนาถซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระประธาน   นอกจากนี้ยังมีพระธาตุเจดีย์พระบาทสี่รอย  รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นลักษณะของการจำลองขึ้นมา 

 

สนับสนุนโดย.    ufabet เว็บแม่