ยุคกรีกและการส่งต่องานศิลปะ 

การส่งต่อเรื่องราวหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อวัฒนธรรมมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ยุคกรีกเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาจนข้างเยอะ ยุคกรีกยุคตอนปลายเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางอำนาจค่อนข้างเยอะมีการยึดครองหรือการรุกรานไปตามสถานที่ต่างๆ

นี่จึงทำให้วัฒนธรรมของกรีกทั้งด้านศิลปะรวมทั้งวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตของผู้คนต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงครั้งเดียวประติมากรรมต่างของกรีกมีรูปทรงที่งดงามข้างมากนั่นเป็นเพราะว่า ช่างฝีมือในยุคข้างหลังมีการพัฒนาความเชื่อโดยเฉพาะเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า เมื่อมีความเชื่อในการทำงานต่างๆแล้วทำให้รู้สึกว่างานมีคุณค่าต่อการผลิตนั้นจึงทำให้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงงานมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะผู้คนต่างๆ

มีการสร้างรูปแบบสรีระที่ค่อนข้างเหมือนจริง เพื่อนำเสนอหรือเพื่อพัฒนาจึงมีงานต่างๆเกิดขึ้นมามากมายอย่างไรก็ตาม อารยธรรมในยุคกรีกมีความเจริญรุ่งเรืองด้านข้างมากโดยเฉพาะในส่วนของประติมากรรมรูปเปลือยกาย ไอซ์ทำของกรีกถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมในยุโรป ยังไงก็ถามถึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นอีกหนึ่งสาขาที่กรีกสร้างไว้ให้เป็นมรดกกับโลกใบนี้ 

การเปลี่ยนแปลงมีมากมายหลากหลายสมัยแตกยุบผลิตเองมียุคสำคัญสำคัญถึง 4 ยุค นั่นก็คือยุคแรกเริ่ม ยุคที่เป็นรูปทรงเรขาคณิต ยกที่ 2 ยุคอาเคอิค 3 ยุคคลาสสิค 4 ยุคเฮเลนิสติก สีนี้เป็นยุคที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลิตเกี่ยวกับงานต่างๆ ในยุคแรกเริ่มงานศิลปะของกรีกยังไม่ค่อยมีความสวยสดงดงามแต่เพียงเท่านั้นยังเป็นการขูดขีดให้เป็นภาพนูนสูง

คนต่างๆมีการทำงานออกมาค่อนข้างเยอะเพื่อการฝึกฝีมือ ในยุคนั้นเป็นยุคที่รูปทรงรูปร่างต่างๆไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวหรือว่าความเหมือนจริงด้านข้างเยอะอย่างไรก็ตามแต่ยุคสมัยก็มีการพัฒนางานอยู่ตลอดเวลาและเป็นเพราะว่ากรีกเป็นจุดที่ค่อนข้างเรืองอำนาจเป็นการรุกรานในสถานที่ต่างๆจึงทำให้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอำนาจต่างๆหรือเงินทองต่างๆมีการสนับสนุนเกี่ยวกับศิลปินหรือจิตรกรค่อนข้างเยอะ ในยุคต่อมาเริ่มมีรูปทรง มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสรีระร่างกายต่างๆก็มีความสมส่วนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

หรือแม้แต่ละรายละเอียดต่างๆที่มีความสวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นเส้นผมต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นหนวดเครา ก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจน รวมไปถึงเสื้อผ้าต่างๆก็มีความคิดว่าอย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ยุคนี้เป็นยุคที่มีความสำคัญต่องานศิลปะโดยเฉพาะการส่งต่อในยุคกรีกที่มาจนถึงในยุคปัจจุบัน

ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมการตกแต่งเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นงานประติมากรรมหุ่นรูปปั้นต่างๆในยุคกรีกก็มีความสำคัญข้างเยอะ เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆเกี่ยวกับงานศิลปะส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากชาวกรีกทั้งสิ้นเพราะในยุคนั้นมีความรุ่งเรืองค่อนข้างมากทำให้มีการรุกรานในสถานที่ต่างๆอีกหนึ่งยุคสมัยนั้นคือยุคโรมันที่ได้รับอิทธิพลจากกรีกที่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในส่วนของงานที่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   sexybaccarat