ลัทธิคอมมิวนิสต์ของเลนิน ในชนชั้นกรรมกรอยากให้เท่าเทียมกัน

ลัทธิคอมมิวนิสต์ของเลนิน ในปีคริสต์ศักราช1899 การเนรเทศของเขาก็ได้สิ้นสุดลงเขาได้เดินทางทั้งภายในรัสเซียและได้ยังส่วนต่างๆของยุโรปและได้ทำหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกันกับสิ่งพิมพ์และหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติ เลนิน ได้ร่วมกิจกรรมของพรรคแรงงานสังคมประชาธิปไตยของรัสเซียเขาได้เป็นผู้นำฝ่ายบอสวิคภายในพรรค

หลังจากที่แตกแยกกับกลุ่มเมนสวิคฝ่ายบอสวิดได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากงานของเขาที่มีชื่อว่า จะทำอะไรในอนาคตสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือพรรคเป็นกำลังปฏิวัติเป็นผู้นำผู้จัดตั้งกระบวนการชนชั้นกรรมกรโดยใช้คำสอนของที่ว่าด้วยคำต่อสู้ทางชนชั้นของกรรมชีพกับนายทุนสามรูปแบบคือ รูปแบบทางด้านการเมือง และ เศรษฐกิจ และทฤษฎีเป็นจุดเริ่มต้น

นอกจากนี้ เลนิน ได้กำหนดหลักการหนึ่งของการต่อสู้ปฏิวัติขึ้นมาคือมีแต่พรรคที่มีแต่ทฤษฎีที่ก้าวหน้าชี้นำเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นนักสู้ที่นำกองหน้าของชนชั้นกรรมกรได้ เลนิน ได้อธิบายเอาไว้ว่าชนชั้นกรรมกรนั้นสามารถทำได้แค่ตั้งสหภาพแรงงานต่อสู้กับนายจ้างและบังคับให้รัฐบาลออกกฎหมายแรงงานเท่านั้นไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านี้

ซึ่งที่ชนชั้นกรรมกรต้องทำก็คือก่อตั้งพรรคของตนขึ้นมาและนำเอาลัทธิสังคมนิยมเข้ามาสู่กระบวนการของชนชั้นกรรมกร เลนิน เชื่อว่าฐานความสังคมและสภาพความเป็นอยู่ของชนชั้นกรรมกรทำให้พวกเขาพร้อมที่จะซึมซับคตินิยมแบบสังคมนิยมชนชั้นกรรมกรโน้มเอียงเข้าไปสู้ลลัทธิสังคมนิยมอยู่เองเลนินเขียนไว้

ในหนังสือของเขาว่าเรื่องนี้เป็นความจริงอย่างแท้สมบูรณ์ในแง่ที่ว่าทฤษฎีสังคมนิยมเปิดเผยมูลเหตุแห่งความทุกข์ยากของกรรมกรอย่างลึกซึ้งและถูกต้องยิ่งกว่าทฤษฎีใดๆด้วยเหตุนั้นกรรมกรจึงสามารถซึมซับรับไว้ได้อย่างง่านดายยิ่งนักเดือนมกราคมปีคริสต์ศักราช1905 

ได้มีการประกาศนัดหยุดงานทั่วไปในเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์กการนัดหยุดงานครั้งนี้ไม่ใช่องค์การสังคมประชาธิปไตยจัดขึ้นหากแต่เป็นที่ประชุมของกรรมกรโรงงานในเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์กภายใต้การนำของพระซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์กเพราะท่านได้เทศสอนอย่างเมตรตากกรุณาแก่กรรมกรและให้สนับสนุนการอุทิศตนต่อพระเจ้าซานศาสนจักร

องค์กรของท่านมีสมาชิกกว่า1หมื่นคนได้มีการเปิดให้มีการอภิปรายฎีกาของท่านที่จะเสนอต่อพระเจ้าซาชาวสังคมประชาธิปไตยเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์กได้รวบรวมเอาคำเรียกร้องเรื่องเสรีภาพในการพูดของชุมนุมและการรวมกลุ่มกันความรับผิดชอบของกระทรวงทั้งหลายต่อประชาชนความเสมอภาคในด้านกฎหมายและระบบการทำงานวันละ 8 ซม. เขาไว้ในฎีกานั้นด้วย

ในวันที่9 มกราคม ปีคริสต์ศักราช1905 ประชาชนได้ออกมายังถนนสายต่างๆของเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์กกรรมกรมากมายร่วมขบวนแห่พร้อมกับครอบครัวเพื่อแสดงต่อฎีกานั้น

 

สนับสนุนโดย.    สล็อตpgใหม่ล่าสุด